Ar maksimalūs tikslai ir žmogaus potencialo atskleidimas pasiekiami tik per sunkų darbą?


shares